Không nằm trong nhóm hàng tính chỉ số giá, Chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 3,17% so với tháng trước, tăng 13,76% so với tháng 5/2011 nhưng so với tháng 12/2011 đã giảm 5,92%.


Cục thống kê Thành Phố Hồ Chí Minh vừa công bố tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,06% so với tháng trước.

So với tháng 5/2011 chỉ số giá tiêu dùng tăng 7,2%. So với tháng 12/2011, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,49% (thấp hơn mức tăng 10,78% của tháng 5/2011).

2/9 nhóm hàng có có chỉ số giá giảm là “nhà ở , điện, nước chất đốt” (- 1,64%) và “đồ uống và thuốc lá” và 9 nhóm còn lại có chỉ số giá tăng.

Không nằm trong nhóm hàng tính chỉ số giá, Chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 3,17% so với tháng trước, tăng 13,76% so với tháng 5/2011 nhưng so với tháng 12/2011 đã giảm 5,92%.

Chỉ số tỷ giá USD tháng 5 tăng 0,13%% so với tháng trước, giảm 1,72% so với tháng 12/2011 nhưng tăng 0,45% so với tháng 5/2011.

Hồi tháng 4, CPI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng thấp nhất 20 tháng. Nhờ mức tăng thấp 0,06% tháng 5, CPI trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mức tăng thấp nhất trong vòng 21 tháng.