NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG GOLD NGÀY 19/01/2018
Dự báo Gold sẽ TĂNG do Giá thành lập mẫu hình "2 đáy" ở đường trendline (Support), cũng như Giá đã va chạm EMA-50 và chuẩn bị phá quá, MACD uốn vòng trên đường tín hiệu của nó.
Khuyến nghị Nhà đầu tư canh BUY GOLD tại 1331, kỳ vọng chốt lời tại 1339.50, chặn lỗ tại 1325.
Chúc Nhà đầu tư giao dịch hiệu quả!
https://vnfbs.com/