Trên tất cả các sàn gaio dịch chứng khoán hiện nay đã có sự xuất hiện của khối ngoại trong phiến giao dịch cuối tháng 9 với việc mua ròng chứng khoán lên tới 99 tỷ, khổi ngoại đã gom mua cổ phiếu mới KPF. Đó là tín hiệu mới nhất trên thị trường đày rủi ro này.
Khối ngoại gom mua cổ phiếu, mua ròng gần 90 tỷ đồng

Trên sàn giao dịch lớn HOSE, khối ngoại mau vào 7,21 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng lên đến 317,39 tỷ đồng, giảm đến 39,52% về lượng và 12,29 về giá trị so với phiên ngày 28/9.
Như vậy, khối ngoại đã mua ròng về 1,18 triệu đơn vị, tương ứng với tổng giá trị tiền mặt là 48,48 tỷ đồng, giảm 80,1% về lượng và giảm đến 66,45% về giá trị so với những phiên giao dịch trước.
Ở vị trí thứ hai là MSN cách khá xa khi bị bán ròng 173,590 đơn vị tương đương giá trị 9,69 tỷ đồng.


Còn trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 567,400 đơn vị tương ứng tổng giá trị là 6,99 tỷ đồng, đã giảm 36,16% về lượng và giám 76,26% về giá trị so với phiên giao dịch ngày 28/9.
Ngược lại, trên thị trường chứng khoán này, khối này đã bán ra 414.094 đơn vị, có giá trị 10,86 tỷ đồng, giảm mạnh đến 85,6% về lượng và 93,5% về giá trị
Tổng kết lại, sau 2 phiên liên tiếp bị khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng, khối này đã đang dần chuyển sang trạng thái mua ròng thêm về khối lượng ở trên sàn HNX với 153.346 đơn vị, tương đương tổng giá trị bán ròng là 3,87 tỷ đồng, giảm mạnh 97,19%.
Trong khi đó, nhà đầu tư ngoại bắt đầu mua ròng mạnh nhất với cổ phiếu DBC với 53.700 đơn vị, tương ứng tổng giá trị là 1,52 tỷ đồng.
Trên sàn này, ở vị trí thứ 2 vẫn là VGC đang được mua ròng 51.800 đơn vị, giá trị tương ứng 1,15 tỷ đồng.
Ở chiều hướng ngược lại, PVS lại là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 300.000 đơn vị, giá trị tương ứng là 4,9 tỷ đồng.
Tiếp theo đó, VCS bị bán ròng với 15.960 đơn vị, giá trị 3,25 tỷ đồng.
Cổ phiếu bị bán ròng lên tới hàng trăm tỷ đồng trong 2 phiên trước đó là NTP nay chỉ còn bị bán ròng hơn 474 triệu đồng trong phiên ngày 29/9.


Ở trên sàn UPCoM, khối ngoại đã mua vào 1,26 triệu đơn vị, giá trị là 75,61 tỷ đồng, tăng đến 43,41% về lượng và 41,3% về giá trị so với phiên ngày hôm trước.
Ngược lại với diễn biến trên, khối ngoại bán ra 487.700 đơn vị, giá trị 33,03 tỷ đồng, dấu hiệu tăng mạnh so với phiên trước
Tóm lại, trong phiên 29/9, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 771.343 đơn vị với tổng giá trị lên tới 42,58 tỷ đồng, có sự giảm nhẹ 3,9% về lượng và 13,38% về giá trị so với phiên ngay trước đó.
Nhóm cổ phiếu mới KDF sẽ tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng là 651.300 đơn vị, giá trị tương ứng 39,55 tỷ đồng.
Đứng ở kế tiếp là SCS được mua ròng 17.600 đơn vị, giá trị 1,6 tỷ đồng và cổ phiếu KGU được mua ròng 28.500 đơn vị, giá trị tương ứng 1,02 tỷ đồng.
Trái lại trên sàn giao dịch, khối này chỉ bán ròng 4 mã, trong đó cổ phiếu ACV bị bán ròng mạnh nhất với 28.100 đơn vị, giá trị tương ứng 1,97 tỷ đồng. Còn lại là nhóm gồm có ART, SPV, VST chỉ bị bán ròng rất ít, một vài triệu đồng.