[size=large] Độc giả có thắc mắc về các thủ tục cần biết khi thành lập công ty liên doanh? Nơi có thẩm quyền giải quyết cho nhà đầu từ nước ngoài góp vốn kinh doanh tại Việt Nam? IAC Hà Nội xin hướng dẫn chi tiết như sau:[/size]
Nơi có thẩm quyền giải quyết cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn kinh doanh tại Việt Nam: Sở Kế hoạch và Đầu tư & UBND Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


1. Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh bao gồm


Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp.2. Hình thức đầu tư nước ngoài


Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nước ngoài.
Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
Thành lập Công ty Cổ phần.
Thành lập Công ty Hợp danh.
Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.


3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp liên doanh


– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất của cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.


– Dự thảo Điều lệ công ty.


– Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.


– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


– Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty đăng ký những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.


4. Thời gian đăng ký đầu tư:


Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký kinh và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư.