Hiện nay vốn trái phiếu chính phủ đang giải ngân chậm, cần đẩy nhanh tiến độ giải nhân lên để có thể nâng cao tính hiệu quả hoạt động tru chuyển của nguồn vốn trái phiếu này.
Chậm giải ngân trái phiếu do đâu? và giải pháp

Theo số liệu thống kê vừa được Bộ tài chính công bố, đến hết tháng 9/2017, lượng vốn được huy động ở kênh trái phiếu chính phủ đạt vào 148.179,7 tỷ đồng bằng 80,8% kế hoạch thực hiện cả năm, Tuy nhiên, trái phiếu trên cả nước mới giải nhân được 3.500 tỷ đồng. Chính điều này đã gây nên sự lãng phí sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, đem đến hệ lụy khi chưa có đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng GDP?
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, qua đó nâng cao tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ trong thời gian qua, chính phủ và Bộ tài chính đã liên tục đưa ra những giải pháp. Gần đây nhất là việc chính phủ đã ban hành Nghị quyết 70/2017 về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ để thực hiện và giải nhân kế hoạch vốn đầu tư công.
Tuy nhiên để khắc phục sự chậm chễ trong giải nhân nguồn trái phiếu chính phủ vẫn chưa mang lại kết quả tốt.


Theo ông Lê Tuấn Anh có nhiều nguyên nhân dẫn đên tình trạng chậm chễ này. Thường thì trong thị trường đầu năm, tiến độ giải nhân nguồn vốn trái phiếu chính phủ chậm và chỉ diễn ra nhanh trong thời điểm cuối năm.
Bên cạnh đó, ngoài lí do trên thì còn có những nguyên nhân liên quan đến thủ tục triển khai dự án. Cụ thể, bắt đầu tư năm 2015, cơ chế hoạt động đầu tư đã có nhiều điểm mới tại Luật Đấu Thầu và luật đất đai. Theo đóm, thủ tục ban đầu triển khai dự án thắt chặt hơn so với những thời gian trước đây.
Để có thể thúc đẩy tiến độ giải ngân từ nay đến hết năm, chính phủ cần quyết liệt chỉ đạo các bộ, ban ngành, trong đó Bộ tài chính tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là các giải pháp mạnh tại Nghị quyết 70/2017/NQ-CP nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn trái phiếu của chính phủ.
Với những giải pháp quyết liệt từ Chính Phủ, Bộ tài chính và các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai cộng thêm với những yếu tố mùa vụ là vào quý IV để giải nhân mạnh mẽ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nên sắp tới tiên độ sẽ được đẩy mạnh hơn.