Hiện nay, tín dụng ngân hàng trên cả nước đang có mức tăng trưởng lớn trên nhiều ngành kinh tế. Tuy nhiên với những ngành rủi ro cao thì liệu tín dụng có đổ vào những ngành này không? Và tín dụng đang tập trung vào những lĩnh vực nào?
Tín dụng tăng cao trên thị trường tài chính

Hiện nay tín dụng đối với nền tài chính đang liên tục tăng cao ngay từ các tháng đầu năm qua và đã cao hơn mức tăng cùng thời kì của hai năm trước. Trong đó, cơ cấu chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh với một số ngành kinh tế trọng điểm thì việc ưu tiên tăng cao tín dụng ơn so với mức trung bình của toàn hệ thống. Riêng đối với những lĩnh vực ưu tiên, tín dụng tăng cao, chiếm đến 20,2% tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế. Những lĩnh vực còn lại như công nghiệp, xuất nhập khẩu ưu tiên phát triển lần lượt là 18,9%, 8,14%. Với những con số trên, chỉ tiêu mới của chính phủ là tăng trưởng tín dụng con số này và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 21-22%.


Như vậy, tín dụng tăng cao ở các lĩnh vực, nhưng dòng chảy đang đúng hướng, vì nguồn vốn chủ yếu đang tâm trung vào các lĩnh vực được sản xuất, kinh doanh và nhiều lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.
Theo nhà lãnh đạo ngân hàng nhà nước, thanh khoản của các tổ chức tín dụng được đảm bảo dư thừa ở mức hợp lí nhất để có thể hỗ trợ tín dụng ngân hàng, góp phần huy động lãi suất.
Xem thêm:
Ngân hàng “ chạy đua” để tăng trưởng tín dụng

Các chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về cái đích để tăng trưởng 21-22% là quá cao, vì nếu như muốn đạt chỉ tiêu này thì chỉ tiêu này, trong 3 tháng cuối năm, các ngân hàng sẽ phải chạy đua để cho mức gần 10% tăng trưởng tín dụng. Vậy, từ nay đến cuối năm thì tăng trưởng tín dụng sẽ theo hướng nào và tình trạng trung sẽ nóng lên có diễn ra, tín dụng chảy vào những rủi ro trong các ngành?
Theo chuyên gia ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu, tăng trưởng tín dụng 21% cho cả năm 2017 có thể đạt được những tiềm ẩn những rủi ro hơn. Tăng trưởng kinh tế quý III là quá cao, nên mục tiêu đạt được tăng trưởng kinh tế đến 6,7% năm 2017. Nếu mục tiêu tăng trưởng cả năm đã đạt được, những kế hoạch ngăn hạn mà chính phủ đưa ra nhiều thời gian qua có thể xem xét lại, trong đó có thể đẩy tín dụng lên đến 21-22%.


Cũng theo tiến sĩ thì từ đầu năm đến nay ngân hàng nhà nước đạt được nhưng mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả trong năm là 18% là mức cao nhất. Nếu điều chỉnh nâng mức tăng trưởng tín dụng để nâng lên 21-22%, tức là một trong 3 tháng cuối năm phải tăng khoảng đầu tư 10% so với các chỉ tiêu đặt ra.


Cùng quan điểm trên thì nhiều chuyên gia khác cũng đã bày tỏ ngại đến nguồn tín dụng có thể đổ vào nhiều lĩnh vực có độ rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản. Nguồn chi tiêu hay vay tín dụng vào sản xuất, kinh doanh mới phát huy được những tác dụng hiệu quả nhất. Đến thời điểm của quý IV/2017 thì áp lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm.
Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cho biết ngân hàng sẽ ưu tiên dòng tiền vào các linh vực phục vụ kinh doanh của các ngân hàng để phục vụ cho các lĩnh vực kinh doanh, thực hiện xuất nhập khẩu, ứng dụng công nghệ cao hơn.