VSC giảm khá mạnh thời gian qua, nay đã đến lúc mua em nó chưa các cụ?


http://enternews.vn/vsc-co-con-dong-...ai-122390.html