9 chiến thuật giao dịch phái sinh có thể áp dụng được ngay Phần 8 chiến lược hẹp
Nó là gì?
https://www.youtube.com/watch?v=_VwpEjlxg-o&t=19s

Chiến lược phạm vi hẹp là một chiến lược kinh doanh rất ngắn hạn. Chiến lược này tương tự như chiến lược của Bollinger band vì nó có mục đích kiếm lời từ sự biến động của sự dao động từ thấp đến cao.
Nó dựa trên việc xác định nến trong phạm vi hẹp nhất trong 4 hoặc 7 cây nến.
Nến phù hợp sẽ bao gồm một cái nhìn " tổng quan" với giá mở cửa và đóng cửa gần những ngày cao và thấp như thể hiện trong biểu đồ dưới đây.
Khá thường xuyên bạn sẽ tìm thấy hai hoặc nhiều nến hẹp với nhau này chỉ phục vụ để hợp đồng biến động và thường sẽ dẫn đến một breakout thậm chí lớn hơn trong phạm vi sắp tới.
Làm thế nào để tôi đầu tư với chiến lược này nó?
Một khi nến hẹp được xác định, chúng ta có thể chắc chắn rằng một sự tăng đột biến sẽ gần gũi hơn.
Một tín hiệu MUA được tạo ra khi giá di chuyển trên mức cao của nến hẹp.
Một tín hiệu BÁN ra sẽ được tạo ra khi giá di chuyển xuống dưới mức thấp của nến hẹp.
Ngừng của bạn được đặt ở thấp hoặc cao của nến hẹp và kéo theo cho phù hợp.
#phaisinh, #dauTuphaisinh, #giaodichphaisinh, #chienluocdautuchungkhoanphaisinh, #giaodichphaisinh, #vn30, #VN30F1M,#VN30F2M, #VN30F1Q, #VN30F2Q,#VN30F1801,#VN30F1802,#VN30F1803,#VN30F1806
kết bạn giao lưu chia sẻ học hỏi: tel 0916583159
https://*******/nmXaVq
https://*******/KXKsFy