Về kiến nghị của bản án sơ thẩm trong giai đoạn 1 chưa được xem xét trong giai đoạn 2.Theo đó luật sư nêu phiên tòa này được xác định là giai đoạn 2 của vụ án Phạm Công Danh. Từ giai đoạn 1, có những vấn đề được VKS và Tòa xác định sẽ được giải quyết trong giai đoạn 2 nhưng thực tế đã không được xem xét. Trong đó có vấn đề ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của ông Thanh, bà Bích.
https://thongtintygia.wordpress.com/2018/01/30/tin-tuc-moi-nhat-ve-tran-ngoc-bich-va-tran-qui-thanh/

Cụ thể bản án sơ thẩm giai đoạn 1 xác định số tiền 4.700 tỷ vay tại Ngân hàng Xây Dựng được Phạm Công Danh sử dụng: trả nợ cho BIDV 2.600 tỷ, trả cho nhóm Hứa Thị Phấn 135 tỷ, trả cho Trần Ngọc Bích 119,6 tỷ, trả cho Trần Quí Thanh 500 tỷ, số còn lại 1.345 tỷ không xác định được sử dụng vào việc gì (trang 160 bản án sơ thẩm). Bản án sơ thẩm quyết định thu hồi số tiền được xác định là Phạm Công Danh trả hứa Thị Phấn, Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích.


Luật sư của ông Trần Qúi Thanh, bà Trần Ngọc Bích khẳng định thân chủ của mình trong giai đoạn 1 của vụ án không nhận lãi ngoài, không nhận lãi vượt trần.


Về số tiền 2.600 tỷ trả cho BIDV, VKS và tòa sơ thẩm nhận định “…4700 tỷ Phạm Công Danh đã thực hiện hành vi trái pháp luật để vay tại Ngân hàng Xây Dựng, Danh đã sử dụng 2.600 tỷ đẻ trả các khoản vay… tại BIDV… vụ án liên quan đến BIDV đã được tách ra nên đề nghị cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSNDTC xem xét… thu hồi lại tài sản cho nhà nước” (trang 100 bản án sơ thẩm).

“Qua điều tra cũng như diễn biến tại phiên tòa, xác định số tiền 2.600 tỷ mà Phạm Công Danh đã chuyển trả khoản vay tại BIDV là số tiền được lấy từ khoản vay 4.700 tỷ… khoản tất toán này… cơ quan điều tra đã tách vụ án, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ… do đó, số tiền 2.600 tỷ VKSNDTC không xem xét thu hồi trong vụ án này là có cơ sở” (trang 160, 161 bản án sơ thẩm).


“HĐXX xét thấy… số tiền 2.600 tỷ chuyển cho BIDV đang được điều tra giải quyết trong phần tách ra của vụ án nên không yêu cầu BIDV nộp lại số tiền này” (trang 183 bản án sơ thẩm).


Bản án phúc thẩm giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm giai đoạn 1, về khoản tiền 2.600 tỷ trả cho BIDV, bản án nhận định “đối với số tiền 2.600 tỷ mà bị cáo Phạm Công Danh trả cho BIDV đã được tách ra để tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2, nên không thể đặt ra để thu hồi trong vụ án này” (trang 115 bản án phúc thẩm).


Luật sư Uyên cho rằng, trong giai đoạn 2 cho đến phiên tòa sơ thẩm hôm nay, việc thu hồi hay không thu hồi số tiền 2.600 tỷ trên không được xem xét như kiến nghị, nhận định của VKS, Tòa sơ thẩm, tòa phúc thẩm trong giai đoạn 1. Điều này dẫn đến toàn bộ vụ án không được xem xét toàn diện, có sự phân biệt đối xử giữa những người tham gia tố tụng.


Để tránh hiểu lầm, luật sư cho rằng không hề đề nghị HĐXX thu hồi 2.600 tỷ từ BIDV. Luật sư cho rằng việc không xem xét thu hồi khoản tiền trên đã thể hiện việc thu hồi các khoản tiền cùng tính chất trong vụ án tại giai đoạn 1 đối với ông Thanh, bà Bích là chưa có cơ sở vững chắc, cần xem xét lại.


Về các ý kiến khác ngoài phạm vi xét xử của vụ án. Trong phần thẩm vấn, tranh luận, có một số ý kiến cho rằng Phạm Công Danh, VNCB có trả lãi ngoài cho ông Thanh. Do HĐXX đã lưu ý đây không thuộc phạm vi xét xử của vụ án nên luật sư không tranh luận.


Tuy nhiên để tránh hiểu lầm, tránh thông tin không đúng sự thật được thông tin đến công chúng, luật sư khẳng định bà Bích, ông Thanh trong giai đoạn 1 của vụ án không nhận lãi ngoài, không nhận lãi vượt trần.


Trong phiên tòa, đã có một số ý kiến về khoản tiền được cho là Phạm Công Danh chuyển cho ông Thanh hoặc bà Bích, đồng thời để nghị thu hồi số tiền này. Theo đó luật sư đề nghị xem xét:


Ông Thanh, bà Bích không hề có quan hệ vay mượn với Phạm Công Danh.


Không có cơ sở để kết luận bất cứ khoản tiền nào chuyển cho ông Thanh hoặc bà Bích là có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của vụ án. Các ý kiến này cho đến nay đều xuất phát từ những lời khai một chiều, không khách quan, có mâu thuẫn về lợi ích.


Cho dù tiền của ông Thanh, bà Bích nhận được có nguồn gốc từ đâu thì đó cũng là giao dịch hợp pháp, ngay tình. Các khoản tiền này đã được sử dụng cho nhiều giao dịch kế tiếp, không còn tồn tại, không phải là vật chứng, không thể thu hồi.


Việc xem xét các quan hệ dân sự của ông Thanh, bà Bích với các cá nhân liên quan đến việc nhận tiền không thuộc phạm vi xét xử của vụ án.