6 tháng cuối năm, Vinalines dự kiến tổng doanh thu đạt 26.200 tỷ đồng, bằng 2,25 lần tổng doanh thu thực hiện được trong quý 1 ( 11.614 tỷ đồng).

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cũng ước sản lượng hàng thông qua cảng đạt 70 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 26.200 tỷ đồng. Đồng thời, Vinalines cho biết sẽ áp dụng các giải pháp từng bước giảm lỗ của hoạt động vận tải biển với việc tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu đội tàu vận tải biển; thanh lý những tàu già, khai thác kém hiệu quả để lành mạnh hóa tình hình tài chính, đồng thời tập trung triển khai các dự án đóng mới tàu biển trong nước dở dang.

Vinalines công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2012, tổng sản lượng vận tải biển của Vinalines đạt 15,3 triệu tấn, đạt 40% kế hoạch 2012 và bằng 85% thực hiện cùng kỳ năm 2011. Tổng sản lượng hàng thông qua cảng đạt 34 triệu tấn, đạt 48% kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2011.

Tổng doanh thu đạt 11.614 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch và bằng 97% thực hiện cùng kỳ năm 2011. 6 tháng, Vinalines lỗ 1.439 tỷ đồng, trong đó Vinashinlines và Bisco (hai doanh nghiệp từ Vinashin chuyển sang) lỗ khoảng 700 tỷ đồng và Falcon lỗ khoảng 267 tỷ đồng.