CTCP Saigon Berjaya (SBBS) có LNST6 tháng đầu năm 2012 lỗ 1,27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 lãi gần 8 tỷ đồng.

CTCP Saigon Berjaya (SBBS) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012. Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2012 của SBBS đạt 14,57 tỷ đồng, giảm 40% cùng kỳ 2011.

Trong đó:

· Doanh thu môi giới đạt 5,46 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ 2011,

· Doanh thu tư vấn đạt 190 triệu đồng,

· Doanh thu khác đạt 8,93 tỷ đồng, giảm 60% cùng kỳ 2011

Chi phí hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 36% cùng kỳ 2011. Doanh thu giảm, chi phí tăng khiến LNTT 6 tháng đầu năm 2012 của SBBS lỗ 1,24 tỷ đồng, LNST lỗ 1,27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2011 lãi gần 8 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là tại thời điểm 30/6/2012, trên bảng cân đối kế toán của SBBS có ghi nhận khoản tiền và tương đương tiền là 278 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng là 213 tỷ đồng. Trong số này có khoản tiền gửi 210 tỷ đồng tại chi nhánh một NHTM tại Việt Nam tuy nhiên ngân hàng này không đồng ý với số dư nói trên. Sự khác biệt này liên quan đến vụ gian lận tại ngân hàng này và đang trong quá trình điều tra – chưa có kết luận chính thức.

SBBS vẫn ghi nhận số tiền lãi nhận được là 1,6 tỷ đồng vào doanh thu khác, công ty đã tiến hành khởi kiện ngân hàng và đang thực hiện các biện pháp để thu hồi số tiền này.

Đơn vị kiểm toán E&Y không thể xác nhận hoặc xác minh số dư khoản tiền gửi này bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác do đó E&Y cũng không thể xác định được các bút toán cần thiết liên quan đến các khoản tiền gửi đã được ghi nhận của SBBS tại thời điểm 30/6/2012 cũng như khoản thu nhập 1,6 tỷ đồng nêu trên.

Tại ngày 30/6, SBBS có các khoản tương đương tiền là 63 tỷ đồng gửi tại NHTMCP Sài gòn Công thương trong khoảng thời gian từ 30-36 ngày, lãi suất từ 9-11%.