HNX đã đưa cổ phiếu SME vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 7/12. Chứng khoán SME cũng bị đình chỉ 1 tháng hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch.
Ngày 6/12, thực hiện chỉ đạo của UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Chứng khoán SME (MCK: SME) vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 07/12/2011 để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Nguyên nhân là do CTCP Chứng khoán SME thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên, để xảy ra thiếu sót gây tổn thất nghiêm trọng cho khách hàng và đã bị TTLKCK đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của CTCP Chứng khoán SME từ ngày 07/12/2011 đến ngày 07/01/2012.

Kể từ ngày 07/12/2011, cổ phiếu SME chỉ được giao dịch trong phiên Thứ Sáu hàng tuần.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Chứng khoán SME ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12, cổ phiếu SME tăng trần lên 1.900 đồng với gần 290 nghìn đơn vị được chuyển nhượng.

Căn cứ theo thông báo của HNX thì phải đến phiên thứ sáu tuần này là ngày 9/12 thì SME mới được trở lại giao dịch.