I. Dạng đồ thị tiếp tục xu hướng (Continuation Pattern)
Thường xuất hiện ở thời kỳ giá biến động ít trong một khoảng nhất định.
Trong xu hướng tăng giá, thường thì khối lượng giảm khi giá điều...