Đồ thị nến sử dụng rất hiệu quả để hình dung ra được sự vận động của đường giá. Có 2 dạng nến cơ bản:


Nến tăng: khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường được tô màu xanh hoặc trắng)
Nến...