Chủ đầu tư Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông đang gặp khó khăn trong việc tìm vốn bổ sung sau khi để tổng mức đầu tư đội thêm 339 triệu USD.


3841

Dự án Đường sắt đô thị...