Kể từ bình minh của những giao dịch chứng khoán đầu tiên, nhà đầu tư đã cố gắng tìm mọi cách phán đoán xu hướng của thị trường, thông qua từ những nghiên cứu nghiêm túc nhất đến những dấu hiệu “bản...