Đây là một trong những công cụ hữu hiệu để phân tích xu hướng giá khi sử dụng Phân tích kỹ thuật trong kinh doanh chứng khoán.
Parabolic SAR
Parabolic SAR là chỉ báo kết hợp giữa giá và thời gian...