Nhà đầu tư thường tìm kiếm những cuốn sách viết về những chỉ báo (indicators) được cho là tiên đoán chính xác của thị trường và lấy đó làm bài học để lưu ý hay nhắc nhở mình.
Khi bạn đã nghiên cứu tất cả các chỉ báo của thị trường thì nó không còn là những khái niệm cơ bản của riêng mỗi chỉ báo đó; đây là luận điểm quan trọng trong bài viết này. Nếu bạn bỏ ra quá nhiều thời gian và sự chú ý của mình về các chi tiết rắc rối của một vài chỉ báo thì bạn sẽ mất đi cái nhìn hay những tín hiệu của tổng thể bức tranh thị trường. chỉ có một vài chỉ báo có thể giúp chúng ta thấy được thị trường muốn nói gì. Không một chỉ báo nào có đủ ma lực nhất trong việc dự báo tương lai xa của thị trường.
Chỉ báo thị trường cũng chỉ là những công cụ giúp chúng ta nhận biết sự khác nhau của từng thời điểm và những biến cố trong từng giai đoạn khác nhau của thị trường. Theo kinh nghiệm của tôi thì không có chỉ báo nào là tốt nhất cả. Bạn cũng khỏi tìm chi cho mệt nhưng cũng không nên xem thường nó. Vì đôi lúc có một vài chỉ báo sẽ là một trong những công cụ hữu hiệu để cảnh báo cho chúng ta biết những gì có thể diễn ra ở tương lai.
Nên nhớ rằng thị trường có thể xảy ra hay là không với những dự đoán của mình. Sự điên cuồng của thị trường là tập hợp của vô số sự điên cuồng của những nhà đầu điên cuồng, và không một ai có thể đo được sự điên cuồng của một con người. Do đó chúng ta cần tìm kiếm một sự tinh tế nằm trong những cảnh báo của các chỉ báo, chúng ta thường lôi kéo các chỉ báo theo hướng suy nghĩ của chúng ta và hay khuyếch đại sự tinh tế không quan trọng của những chỉ báo. Chúng ta chỉ nên cố gắng cân đối chúng lại để tìm câu trả lời hiệu quả nhất. Tuy nhiên tại một số thời điểm của thị trường mà không thể tiên đoán được thì cũng không nên dùng những cách trên. Hãy cẩn thận, có khi tại những thời điểm này là những cái bẫy lớn của thị trường, tốt nhất lúc đó ta quay lại câu nói mà các nhà phân tích kỹ thuật thường hay dùng: “Tôi không biết”. Sau đó, chúng ta cần đợi thêm một thời gian và theo dõi thị trường thì sẽ xác định lại tình hình một cách chính xác hơn.