www.vnbroker.com - Được xây dựng bởi William Gann một đại sư phụ của thế giới trading gần 70 năm về trước cùng thời với Jessie Livermore–một cây cổ thụ của financial trading.
Phương pháp của Gann dựa trên quan điểm giá và thời gian luôn luôn song hành cùng nhau. Nếu trong một Up Trend thì giá và đơn vị đo giá và thời gian sẽ luôn song song nhau và có các tỷ lệ tương ứng là 1xX, trong đó tùy vào sức mạnh của Up Trend mà X có thể là 1 … 10. Qua đó, có thể vẽ được một hay nhiều đường thẳng để dự đoán sức mạnh của Up Trend này. Thí dụ, nếu bạn định nghĩa đơn vị của giá và thời gian của SHC trong Up Trend hiện nay là 1×1 thì bạn có thể vẽ được một Gann Line với góc là 45 độ. Tương tự như vậy, nếu bạn định nghĩa lớn hơn (2×1 chẳng hạn) thì góc đó sẽ tăng lên. Mặc định MS định nghĩa đơn vị của Gann là 1×1 nên Gann Line luôn có một góc là 45 độ trong MS.
Gann Line:
Trong một thí dụ sử dụng Gann Line để đo sức mạnh của Up Trend hiện tại của SHC với định nghĩa một Up Trend tiêu chuẩn là 1×1, ta có thể thấy như sau:
Trong ví dụ này, có thể thấy rõ ràng diễn biến cũng như sức mạnh của Up Trend hiện tại của SHC. Trong giai đoạn từ 3-7 đến 24-8, SHC đã xuất hiện Up Trend rất rõ nhưng sức up chưa cao. Từ 24-8 đến 5-9, sức mạnh của Up Trend của SHC đã được nâng thêm ngang bằng và thậm chí còn vượt qua tiêu chuẩn mà chúng ta định nghĩa. Tuy nhiên, trong một thị trường nhiều biến động như ở VN thì định nghĩa về mối quan hệ giữa giá và thời gian theo tỷ lệ 1×1 luôn luôn đúng, có nghĩa là Up Trend của SHC khó có thể vượt quá cao khỏi đường Trend Line này trong một thời gian giài, cũng có nghĩa là sức mạnh của Up Trend này sắp giảm trong thời gian tới.
Gann Fan: Ngoài Gann Line, chúng ta còn có một công cụ nữa được sử dụng để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nữa dựa vào lý thuyết của Gann. Trong MS, đó là công cụ Gann Fan. Về cơ bản, Gann Fan dựa vào lý thuyết của Gann để vẽ nên các đường thẳng xuất phát từ một điểm với các tỷ lệ 1×1, 2×1, 3×1, … , 10×1. Trong đó đường được lấy làm tiêu chuẩn là đường phân giác của các góc tạo bởi các đường này, tức là đường 5×1.
Cách sử dụng Gann Fan như sau: Người ta lấy điểm gốc của đường Gann Fan là điểm có giá ở mức thấp sao cho đường 5×1 đi qua điểm có giá cao nhất. Nửa trên đường 5×1 là các tỷ lệ ở mức cao (6×1 đến 10×1) ít khi được dùng đến, nửa dưới của đường 5×1 sẽ chỉ cho chúng ta biết các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong Trend hiện tại.
Trong VD của SHC, chúng ta có thể xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong Trend hiện tại của cp này:

Có thể thấy rất rõ ràng mức hỗ trợ của SHC mà Gann Fan chỉ ra nằm trong khoảng 46 – 52. Các ngưỡng kháng cự còn lại lần lượt là 37 – 46, >52. Việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự bằng Gann Fan và việc xác định sức mạnh của Up Trend bằng Gann Line có thể hỗ trợ qua lại lẫn nhau.