Bước 1: Hiển thị chart
Trước tiên ta cũng dùng làm tương tự các phần trước để hiển thị biểu đồ Alert 1. Khi hiển thị lần đầu tiên, các giá trị hỗ trợ và kháng cự đều = 0.
Bước 2: xây dựng đường hỗ trợ
- Chọn thanh công cụ Horizontal line , sau đó click vào điểm hỗ trợ trên biểu đồ giá (vị trí này tương ứng với giá trị hỗ trợ)
- Click chuột phải vào đường hỗ trợ, sau đó chọn menu Properties

- Chọn các giá trị sau trên cửa sổ Properties
Kết quả cuối cùng sẽ như sau

Bước 3: xậy dựng đường kháng cự
- Làm tương tự như bước 2, chỉ thay đổi màu sắc thành màu đỏ , và Study ID có giá trị là RE (resistance)
Như vậy ta đã xây dựng xong đường hỗ trợ và kháng cự giống như hình dưới đây.

Mỗi khi giá trị VNIndex chạm nào những ngưỡng này, hệ thống cảnh báo bằng âm thanh hoặc cảnh báo bằng mail sẽ cho chúng ta biết.
Một vài tham số cần lưu ý đối với biểu đồ này (click phải vào biểu đồ, chọn menu Parameter) :