Đồ thị nến sử dụng rất hiệu quả để hình dung ra được sự vận động của đường giá. Có 2 dạng nến cơ bản:

  • Nến tăng: khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường được tô màu xanh hoặc trắng)
  • Nến giảm: khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (thường được tô màu đỏ hay đen)

Những thành phần của hình nến:
Có 3 phần chính
Bóng trên: là đường thẳng đứng; biểu diễn mức giá cao nhất trong ngày so với mức giá đóng cửa (nến tăng) hoặc giá mở cửa (nến giảm).

Thân nến: là sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Đoạn này được ký hiệu màu để phân biệt nến tăng hay nến giảm.


Bóng dưới: là 1 đường thẳng đứng; biểu diễn mức giá thấp nhất trong ngày so với giá mở cửa (nến tăng) hoặc giá đóng cửa (nến giảm)

Các mẫu đồ thị hình nến:

Sự kỳ diệu của đồ thị nến nằm trong các mẫu đồ thị hình nến phức tạp; có các dạng mẫu đảo chiều và tiếp tục rất đáng quan tâm. Một số dạng mẫu thường sử dụng được giới thiệu sau đây:
* Bullish Engulfing Pattern
* Bearish Engulfing Pattern
* Dark Cloud Cover
* Doji
* Dragonfly Doji
* Evening Star
* Gravestone Doji
* Hammer
* Hanging Man
* Harami
* Inverted Hammer
* Morning Star
* Piercing Pattern
* Shooting Star
* Tweezer Tops & Bottoms
* Windows (Gaps)